Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.glasnik RS 88/2021) obaveštavamo Vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

Kada utvrdimo da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (kompletna i neoštecena roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

Kupac zakonski može u slučaju poručivanja putem WEB-a da vrati robu u roku od 14 dana (računju se i neradni dani) od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom.

U tom roku kupac se upućuje na slanje kupljenog artikla na adresu OK SHOP, BULEVAR OSLOBOĐENjA 178/35, 16000 Leskovac, Srbija.

Kupac će na ovu adresu poslati:

– artikal koji vraća i garantni list (ukoliko ga je dobio)
– dokaz o kupovini – fiskalni račun
– formular od odustanku od ugovora zaključenog na daljinu

  • Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
  • Potrošač na našoj web prodavnici ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslao prodavcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac a koje nije prevoznik.
  • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i komponentama i propratnom dokumentacijom. Mora biti priložen originalni fiskalni račun i formular – Izjava o odustanku od ugovora.
  • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
  • Kupac snosi troškove koji nastaju pri vraćanju robe. Robu je potrebno u originalnoj ambalaži dostaviti na našu adresu.
  • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Obrazac ‘Izjave o odustanku od ugovora’ možete dostaviti na e-mail adresu info@okshop.rs ili na adresu prodavca:

OK-SHOP-2021 Leskovac
BULEVAR OSLOBOĐENjA 178/35
16000 Leskovac , Srbija

Obrazac ‘Izjave o odustanku od ugovora’ možete preuzeti – OVDE

Pozovite nas 0643332626